Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Olumsuz hava şartlarından dolayı (dolu yağışı) yönetim kurulumuz  Olağanüstü genel kurul toplantısını 27.07.2017 günü dernek binasında saat 19:00’da gerçekleştiremedi.

İkinci toplantının 12.08.2017. tarihinde  aynı yerde ve aynı saatte  yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem
1- Açılış ve yoklama yapılması
2-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

3-Divan heyetinin oluşturulması

4-Üyelikten çıkma kısmında  Madde 4’deki “Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirir değiştirilerek “sona erdirmez” olarak değiştirilecektir.

5- Dilek ve temenniler

6- Kapanış

Erdemliler Dayanışması Derneği üyelerimize duyurulur.

ErDay-Der Yönetim Kurulu